Általános Szerződési Feltételek

Az oldal használatával elfogadod a következő szerződési feltételeket:


1. Az elektronikus szerződéskötés lépései

1.1. A megrendelni kívánt termék(ek) kiválasztása. Az elektronikus szerződés tárgyát a kiválasztott termék(ek) képzi(k). Vételárak a termékek mellett kerülnek feltüntetésre, melyek tartalmazzák az általános forgalmi adót és a csomagolást. A termékekről feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

1.2. Belépés a pénztárhoz, a fizetési mód és eszköz kiválasztása, rendelés elküldése. Budakeszi területén 2000 Ft rendelés felett INGYENES a kiszállítás, az alatt 400 Ft.
Páty-Budajenő-Telki területén egységesen 400 Ft.
2000 Ft alatti rendelést Budakeszin kívül nem áll módunkban kiszállítani.
Biatorbágyra is kiszállítunk 5000 Ft feletti rendeléseket, 600 Ft szállítási díj ellenében.
Csomagolás díja 50 Ft tételenként.

1.3. A budakeszi.trafikburger.hu a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 10 percen belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a budakeszi.trafikburger.hu, és a Megrendelő számára is egyaránt hozzáférhetővé válik. Amennyiben visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 10 percen belül nem érkezik meg, Megrendelő a +36-70 212-0990 ügyfélszolgálati telefonszámon érdeklődhet megrendelésének állapotáról.

1.4. A megrendelt termék(ek)et futár által történő kiszállítással adjuk át. A kiszállításra megjelölt helyszínen készpénzzel, étkezési utalványal vagy bankkártyával / SZÉP kártyával lehet fizetni. Rendelés leadásakor ez utóbbi fizetési módot jelezni kell. A kiszállítás a rendelés nagyságától függően, átlagosan a megrendelés visszaigazolását követő 40-120 percen belül történik, azonban a Felhasználó a megrendelés napján előre megjelölt időpontra is kérheti a kiszállítást.

1.5. Étel házhozszállítás esetén a feladott megrendelés nem mondható le. Kivételt képez ez alól, amennyiben Megrendelő a lemondást a rendelés feladásától számított 5 percen belül a +36-70 212-0990 ügyfélszolgálati telefonszámon jelzi.

1.6. Az adatbeviteli hibák megrendelés feladását megelőző azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
a személyes adatok bármikor változtathatóak.

1.7. A megrendeléssel, visszaigazolással és a végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a budakeszi.trafikburger.hu nem iktatja, a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

2. Problémák, reklamáció

A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt Megrendelő az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tud jelezni:

telefonon: +36-70 212-0990
email: rendeles@budakeszi.trafikburger.hu
Bankkártyával kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt áru ellenékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik.


Rendelés lemondás, elállás joga

A 17/1999. évi Korm.rendelet értelmében a felhasználó a szerződéstől a szerződéskötés napjától számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Azonban a Felhasználót elállási jog viszont nem illeti meg sem budakeszi.trafikburger.hu-val, sem az étteremmel szemben, mert a szolgáltatás nyújtása a megrendelés gomb lenyomásával azonnal, az elállási határidő lejárta előtt megtörténik, valamint gyorsan romlandó áruk a szerződés tárgyai.

A rendelés azonnali kiszállítás vagy elvitel esetén a Felhasználó által nem mondható le. Kivételt képez, ha a Felhasználó, akár indoklás nélkül a rendelés feladása után 5 percen belül jelzi ezt a budakeszi.trafikburger.hu ügyfélszolgálatának vagy közvetlenül az étteremnek.Regisztráció

A Felhasználó köteles a regisztráció során kért adatokat egyértelműen és a valóságnak megfelelően megadni és frissíteni. A valós adatok ahhoz szükségesek, hogy a megrendelt árut pontosan szállítsák ki a Felhasználóhoz.

A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni.

A budakeszi.trafikburger.hu fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja vagy indoklás nélkül visszautasítsa.

Adatvédelem

1) Az adatvédelemről általában

A budakeszi.trafikburger.hu tiszteletben tartja és megóvja a Felhasználó személyes adatait. Honlapunk biztonságot nyújt mindenkinek, aki meglátogatja akár tájékozódás, akár vásárlás céljából.

Az adatkezelés célja a budakeszi.trafikburger.hu elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A közvetítő kereskedői tevékenységünk és jogszabályi előírások miatt kötelesek vagyunk megőrizni a rendelési adatokat annak érdekében, hogy szolgáltatásunk és elszámolásunk adatokkal is alátámasztható legyen ételrendelések elkészítésével és kiszállításával foglalkozó éttermeink részére.

A megadott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, és azokat csak saját céljainkra használjuk fel. Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

2) Ki az adatkezelő?

A budakeszi.trafikburger.hu szolgáltatását a budakeszi.trafikburger.hu üzemelteti.

3) Milyen információkat gyűjtünk össze, és hogyan használjuk azokat?

a) A budakeszi.trafikburger.hu meglátogatásakor olyan általános információkat gyűjtünk, amelyek nem azonosítják a Felhasználót személyesen (pl.: oldalak letöltési gyakorisága). Ezeket és az ezekhez hasonló információkat utána elemezzük annak érdekében, hogy a honlapot a látogatóink igényei és vásárlói szokásai alapján fejlesszük.

b) A honlapunkon cookie-kat, magyar nevén sütiket használunk annak érdekében, hogy kényelmesebbé tegyük a vásárlás folyamatát. Ezzel érjük el, hogy a honlap emlékszik a Felhasználó bejelentkezésére, és következő látogatáskor ismerősként üdvözli. A cookie-k használatából eredő visszaélésekre a Felhasználó felelősséget vállal.

c) Ahhoz, hogy a megrendelt árukat ki tudják szállítani a megfelelő címre, az alábbi adatokat kell megadni:

Azonosító és jelszó
Vezeték- és keresztnév
Szállítási cím
E-mail cím
Telefonszám


d) A kötelező adatokon kívül megadható néhány kiegészítő adat is. Mivel ezek kitöltése nem kötelező, ezért az ezekre adott válaszokat külön megköszönjük:

Küldhetünk-e hírlevelet az e-mail címedre?


e) A megrendeléssel egyidőben rögzítésre kerülnek a Felhasználó által megadott megrendeléshez kötődő adatok is (megrendelés ideje, kért szállítási időpont, fizetés módja, megjegyzés). A budakeszi.trafikburger.hu a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

f) A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.


4) Meddig tároljuk az adatokat?

A budakeszi.trafikburger.hu a rendelési adatokat és az ahhoz kapcsolodó Felhasználói információkat 5 évig tárolja. A regisztráció során megadott személyes adatok (kivéve, amelyek a jogszabályi előírások miatt a budakeszi.trafikburger.hu megőriz) kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.

5) Ki férhet hozzá az adatokhoz?

A budakeszi.trafikburger.hu ügyfélkezeléssel foglalkozó munkatársai és a szolgáltatás folyamatos üzemeltetéséért felelős rendszergazdák férhetnek hozzá a budakeszi.trafikburger.hu oldal eltárolt adataihoz.


6) Adatbiztonsági intézkedések

Az adatok szerverteremben telepített, 24 órás őrzéssel védett szerver adathordozóin tárolódnak. A szerver tulajdonosa az IT-NAV Hungary Kft. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. A budakeszi.trafikburger.hu bankkártya adatokat nem tárol.

Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségek személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül e-mailben adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a budakeszi.trafikburger.hu munkatársához fordulhat az Ügyfélszolgálat elérhetőségein keresztül.

A Felhasználó maga módosíthatja személyes adatait. Erre bejelentkezés után a Személyes adatok funkció alatt van lehetőség. A regisztrációt, ill. a Felhasználó adatait az Ügyfélszolgálathoz intézett kérés esetén 5 munkanapon belül töröljük, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a budakeszi.trafikburger.hu a szükséges időtartamig megőrzi. Felhasználó kérheti továbbá adatainak zárolását. A budakeszi.trafikburger.hu zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha a budakeszi.trafikburger.hu a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül e-mailben közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A budakeszi.trafikburger.hu a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt e-mailben tájékoztatja.

A Felhasználó a jogait az Ügyfélszolgálat elérhetőségein keresztül gyakorolhatja. A Felhasználó a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a budakeszi.trafikburger.hu üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

Tiltott tartalmak

Kifejezetten tilos a budakeszi.trafikburger.hu oldalain törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. A budakeszi.trafikburger.hu fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

Problémák, reklamáció

Panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az ügyfélszolgálat áll a Felhasználó rendelkezésére. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei a budakeszi.trafikburger.hu honlapján találhatóak. Azonnali probléma esetén a lehető leghamarabb, minden más esetben 24 órán belül válaszol az Ügyfélszolgálat.

A Felhasználónak a kiszállított árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén ügyfélszolgálatunkhoz lehet fordulnia, de ezzel kapcsolatos igényét csak az étteremmel szemben tudja érvényesíteni, hiszen a budakeszi.trafikburger.hu kizárólag a megrendeléseket közvetíti a felek között.

Szerződés megszűnése és felmondása

A szerződés mind a Felhasználó, mind a budakeszi.trafikburger.hu részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak ill. az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.

Záró rendelkezések

A budakeszi.trafikburger.hu fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosításról mentés nem készül, mindig az oldalon feltüntetett ÁSZF aktuális szövege érvényes. A budakeszi.trafikburger.hu nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

A szerződő felek az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv irányadó rendelkezéseit veszik figyelembe.